Brf Fribiljetten

STADGAR

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. Bostadsrättsföreningens stadgar är ibland mycket mer omfattande än stadgarna för en ekonomisk förening

Här kan du ladda ner föreningens stadgar och den ekonomiska planen.

Stadgar.pdf

Ekonomisk-plan-1.pdf