Brf Fribiljetten

INFO TILL MÄKLARE OCH BANKER

Sidan uppdaterad 2022-05-19

Nedan finns nödvändiga uppgifter till mäklare som har fått förmedlingsuppdrag av bostadsrätt i Brf Fribiljetten. Syftet är att underlätta för fastighetsmäklare vid försäljningar. Mer info som årsredovisning, stadgar och aktuella kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Föreningen accepterar inte att mäklare ställer upp vår entrédörr med vajerlås vid visningar. Det släpper ut värmen och vi får in obehöriga i vår fastighet.

Förfrågningar rörande pantförskrivning, lägenhetsförteckning, köpebrev och handlingar för medlemsansökan skickas till:

E-post: avgiftshyra@nabo.se

Föreningen godkänner nya medlemmar löpande. Det kan ta upp till 1 månad för föreningen att behandla en medlemsansökan från det att den inkommit till föreningen.

VANLIGA FRÅGOR:

VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN?

Värme, kallvatten, Telia bredband (1000/1000 Mbps) och kabel-TV (lagom). Varje bostadsrättsinnehavare ska besitta 1 stycken router och 1 stycken digital TV- box. Router och TV-box tillhör lägenheten. Det ingår tvillingabonnemang för TV. Vill ni se TV i flera rum kan ni köpa en extra TV-box hos Telia. Varmvatten och el debiteras separat.

 

VAD KOSTAR EL OCH VARMVATTEN?

Kostnaden för hushållsel och varmvatten är rörligt och uppdateras kvartalsvis då också avläsning sker för debitering.

Vid flytt får säljare och köpare reglera förbrukningen på egen hand.

 

FINNS DET PLANER PÅ ATT ÄNDRA MÅNADSAVGIFTEN?

Nej, vi har inga planer på att justera månadsavgiften.

 

HISTORISKA HÄNDELSER

2020-12: Avgiftsfri månad

2019-01-01: Avgiftsänkning 10%

2018-12: Avgiftsfri månad

2018-01-01: Avgiftsänkning 15%

2017-12: Avgiftsfri månad

 

ACCEPTERAS JURIDISK PERSON?

Juridisk person accepteras ej i föreningen

 

ÖVERLÅTELSEAVGIFT

Köparen betalar överlåstelseavgiften

 

ACCEPTERAS DELAT ÄGARSKAP?

Delat ägarskap godkänns endast mellan gifta och sambos.

UPPVÄRMNING

Fjärrvärme

NYCKELHANTERING

Vid en försäljning av bostaden ska säljaren, till köparen, överlämna samtliga nycklar/taggar.

Varje bostadsrättsinnehavare ska besitta:
8 st lägenhetsnycklar (4 nycklar till huvudlås och 4 nycklar till extra lås)
4 st taggar
3 st postnycklar

Om köparen godtar ett mindre antal nycklar/taggar än totalt antal tillverkade nycklar, ikläder sig köparen ansvaret även för de saknade nycklarna/taggar och bekostar nytillverkning av nya nycklar/taggar.

PARKERING

Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Parkeringsplatserna i Arenagaraget hyrs ut av Parkman. Det finns över 800 platser fördelat på tre plan. Om Du vill hyra en garageplats, fyll i en intresseanmälan på Parkmans hemsida.

I övrigt råder boendeparkering i området. Tillstånd för boendeparkering utfärdas av Solna Stad.