Brf Fribiljetten

STYRELSEN

Styrelsen väljs varje år av föreningsstämman. Denna hålls normalt i slutet av maj månad. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och arbetar bl.a. med att fastställa årsavgifter, fatta beslut om budget och underhåll, följa upp kostnader och avtal, godkänna nya medlemmar.

För komma i kontakt med styrelsen kan du mejla till info@fribiljetten.se. Du kan även lägga ditt ärende i föreningens brevlåda vid entrén på plan 1.

ORDFÖRANDE

Anders Lee

LEDAMÖTER

Bartosz Korzeniowski

Klas Evensen

Ola Höckerbo

Therese Ressel

SUPPLEANTER

Dimitrios Pilpilidis

Rickard Seijbold