Brf Fribiljetten

ANDRAHANDSUTHYRNING

Vid andrahandsuthyrning ska ni fylla i blanketten nedan och skicka till styrelsen för godkännande. För arbete med andrahandsupplåtelse av bostadsrätt får uthyrningsavgift tas ut av bostadsrättsföreningen med ett belopp som maximalt får uppgå till 10 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110) per år. För 2021 är avgiften 4760kr och för 2022 4830kr.

All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg. Att upplåta en lägenhet olovligen i andra hand är en förverkandegrund, som kan ligga till grund för en uppsägning av nyttjanderätten till lägenheten.

Hyresnämnden tog nyligen upp ett ärende gällande uthyrning via AirBnB och man slog fast att uthyrning via AirBnB är att betrakta som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur. Uthyrningen är alltså av en annan typ än de som lagändringen den 1 juli 2014 som medförde generösare villkor för bostadsrättshavare tar sikte på. Föreningen behöver med bakgrund av uthyrningens natur således inte ge tillstånd till uthyrningen. Därtill konstateras att föreningen också har befogad anledning att vägra samtycke då uthyrningen kan innebära störningar.

Tjänster som förmedlar rum/lägenhet till turister och andra tillfälliga stockholmsbesökare, exempelvis AirBnB, har växt i popularitet den senaste tiden. Företeelsen är dock problematisk eftersom bostadsrättsföreningar måste veta vilka personer som bor i dess lägenheter. Dessutom sjunker den upplevda tryggheten bland de boende om det hela tiden är nya personer som bor i lägenheter som hyrs ut via AirBnB.

I Brf Fribiljetten är det därför inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand via tjänster såsom AirBnB.