Brf Fribiljetten

FELANMÄLAN

FEL I LÄGENHETEN

Då garantitiden har löpt ut, är det nu den enskilda medlemmens ansvar att anlita hantverkarhjälp
för att åtgärda fel och brister samt att bekosta dessa. Det står alltså medlemmen fritt att välja
vem som ska utföra reparationer i lägenheten och om man vill betala eventuella jourtillägg för att
reparationer ska utföras på kvällar och helger. 

ELAVBROTT I LÄGENHETEN

Vid elavbrott anmäl till info@fribiljetten.se eller ring 0730 – 82 33 34. I majoriteten utav fallen löser vi det själva.

AKUTA FEL

Felanmälan hiss/Kone Telefon 0771 – 500 000

Telefontid: dygnet runt

OBS! Endast akut annars kommer den som anmäler att debiteras.

VITVAROR

Felanmälan/Electrolux Telefon 0771-76 76 76

TV/BREDBAND/TELEFONI

Kundtjänst/Telia Telefon 020-755 766

Telefontid: Vardagar 8.00-21.00, lör-, sön- och helgdagar 9.00-17.00

Support/Telia Telefon 020-240 250

Telefontid: Vardagar 8.00-22.00, lör-, sön- och helgdagar 9.00-20.00