Brf Fribiljetten

UNDERHÅLLSANSVAR

Att bo i en bostadsrättsförening innebär ett delat ansvar mellan dig som bostadsrättsinnehavare och föreningen. I stadgarna regleras vad du som bostadsrättshavare ansvarar för att hålla i gott skick. I korthet är det

  • Lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt
  • Lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer
  • Rökgångar
  • Lägenhetens fönster och dörrar
  • Lägenhetens ytter- och innerdörrar
  • Svagströmsanläggningar
  • Uteplatsen, om sådan ingår i upplåtelsen
  • Balkongen

En detaljerad beskrivning hittar ni i filen nedan.

Underhallsansvar.pdf