Brf Fribiljetten

BRA ATT VETA

Välkommen som medlem i Brf Fribiljetten!

Här får du som ny medlem lite praktisk information om vad som gäller i vår förening.

Andrahandsuthyrning – Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand skall du fylla i en ansökan som du hittar på vår hemsida https://www.fribiljetten.se/andrahandsuthyrning . Det behövs alltid styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning.

Anticimex – ingår i vår fastighetsförsäkring. Kontakta dem om du får problem med t.ex. ”silverfisk”.

Balkong – Glöm inte att smörja inglasningen på balkongen med silikonfett/spray varje år så att det går lätt att öppna och stänga glasrutorna. Det är inte tillåtet att borra i balkongtaket eller fasaden.

Barnvagn – Det finns ett rum avsett för barnvagn till vänster om tvättstugan på plan 1. Det är förbjudet att lämna cyklar eller barnvagnar utanför er egen entrédörr av brandsäkerhetsskäl.

Bostadsrättstillägget – ingår i föreningens försäkring så du behöver inte lägga till den i din hemförsäkring.

Brand – Om det brinner i den egna lägenheten är det viktigt att dörren till lägenheten stängs för att begränsa brand och rökutveckling.

Brandvarnare – Det finns en brandvarnare i varje lägenhet. Kontrollera att den fungerar genom att trycka in knappen, den skall då tjuta. Byt annars batteri.

Brandutrymning – Behöver man av någon anledning utrymma gör man det via något av de två trapphusen. Använd ej hissen.

Bredband – I månadsavgiften ingår bredband 1000 Mbit från Telia. Det skall finnas 1 router som tillhör lägenheten.

Cyklar – Förvaras i cykelrummet till vänster om ingången på plan 1. På plan 4 finns det cykelställ och ett cykelhus. Kod delas ut på begäran.

Delat ägandeskap – Delat ägarskap godkänns endast mellan gifta och sambos.

Dörrmatta – skall ligga inne i er lägenhet. Utanför lägenhetsdörren ligger den i vägen för städare och utgör en brandrisk.

Ekonomi – Föreningens ekonomiska förvaltare är Nabo Förvaltning AB. Kontaktuppgifter hittar du på https://nabo.se. Här kan du gå in och se din lägenhetsinformation. Inloggningsuppgifter finns på din månadsavi.

Elavbrott – Om ni får elavbrott i er lägenhet, kontakta i första hand Styrelsen via telefon info@fribiljetten.se  Det är i de flesta fall en propp som styrelsen kan byta.

Elavfall – skall kastas i avsett kärl i soprummet. Elavfall är datorer, skrivare, armaturer, telefoner, kaffekokare, mixer, brödrost, TV m.m.

Elavtal – Föreningen har ett gemensamt elavtal, du behöver inte teckna ett eget. Elen debiteras kvartalsvis i efterskott.

Entrén plan 1 – Tänk på att hålla ytterdörren stängd och inte släppa in obehöriga. Många vill använda vår port som vänthall när man väntar på bussen, speciellt vintertid. Du kan komma in i vår entré med din lägenhetsnyckel, tagg och portkod.

Fasad – Det är inte tillåtet att borra i fasaden på eller utanför balkongen eller fönster.

Fastighetsskötare – Vår tekniska förvaltare är Nabo. Du hittar kontaktuppgift till dem på www.fribiljetten.se .  I händelse av strömavbrott i er egen lägenhet, kontakta först styrelsen info@fribiljetten.se

Fel i lägenhet – Då garantitiden har löpt ut, är det nu den enskilda medlemmens ansvar att anlita hantverkarhjälp för att åtgärda fel och brister samt att bekosta dessa.  Det står alltså medlemmen fritt att välja vem som ska utföra reparationer i lägenheten och om man vill betala eventuella jourtillägg för att reparationer ska utföras på kvällar och helger.

Färg – Alla målade ytskikt i lägenheten är målade med produkter från Alcro. Standardfärgen i lägenheterna som ej målats om med annan färg som tillval är:  Milltex 7,  S 0500-N

Försäkring – Teckna en hemförsäkring. Bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

Golvvärme – finns i badrummet.

Grovsopor – får inte kastas i soprummet. De som slänger grovsopor i soprummet debiteras hämtning som kostar 3.000 kronor.

Handikapp hiss – finns på plan 4.

Hissar – Det finns 2 hissar från plan 1 till plan 21. Vid flytt är det önskvärt att ni använder bara en hiss och laddar in i hissen och tar ut gods så fort som möjligt så att det inte uppstår långa väntetider för andra som kan behöva hissen.

Hundar/Husdjur – får inte rastas på utegården på plan 2 eller plan 4.

IN/UT gång – till Arenatorget finns på plan 4.

Jourtjänst – Nabo erbjuder jourtjänster vardagar klockan 16:00 – 07:00 samt jour helger, dygnet runt på telefon 010 – 288 00 26. Observera att ärenden på jourtid debiteras bostadsrättsinnehavaren extra.

Kameror – Föreningen har satt upp kameror i soprum, cykelrum och i våra entréer på plan 1 och 4. Allt inspelat material lagras i 30 dagar varefter det automatiskt raderas. Vi har satt upp kameror för att öka tryggheten för våra medlemmar. Självklart följer föreningen lagar och regler.

Kartonger – skall plattas till innan de släng i soprummet.

Lekplats och trädgård – finns på plan 2. Det är inte tillåtet att rasta husdjur på detta område.

Mail – Uppge alltid ditt 4-siffriga lägenhetsnummer som finns på utsidan av din ytterdörr när du skriver mail till oss på info@fribiljetten.se  Vi svarar i de flesta fall samma dag. Det kan ta längre tid. Kom ihåg att vi arbetar med styrelseuppdrag på vår fritid.

Matavfall – skall kastas i de bruna kärlen i soprummet. Avfallet skall läggas i de papperspåsar som ligger i kartonger bredvid kärlen. Är avfallet blött tar du dubbla påsar. Det är förbjudet att slänga plastpåsar i kärlen för matavfall.

Nabo – är vår ekonomiska förvaltare som svarar på frågor om din månadsavi. Du når på telefon 010 288 00 27 klockan 09:00 – 12:00 eller mail avgifthyra@nabo.se 

Nabo – är vår fastighetsskötare som sköter om våra allmänna utrymmen. Behöver du hjälp i din lägenhet kan Nabo hjälpa dig. Ring och fråga på telefon 010 288 00 26 klockan 07:00 – 16:00 eller felanmalan@nabo.se

Nabo – telefon till växeln klockan 07:00 – 16:00 är 010 288 00 00.

Namnskyltar – Bostadsrättsinnehavarnas namn kommer att sättas upp på postbox och tidningshållare samt på entrétavlan i samband med tillträdesdagen. Om ni vill ha någon förändring, kontakta styrelsen via info@fribiljetten.se  Glöm inte att ange ditt 4-siffriga lägenhetsnummer. Det är bara styrelsen som ändrar namn på postboxar och tidningshållare.

Nycklar – Till lägenheten bör det ingå 4 st nycklar till övre låset, 4 nycklar till nedre låset, 4 taggar och 3 nycklar till postboxen. Om du saknar tagg, kontakta styrelsen. Vill du göra kopior på nycklar skall du ta med dig senaste månadsavin, reservnyckel och legitimation och kontakta Råsunda Lås. Se vår websida. Vid behov kan styrelsen byta låset till din postbox.

Ordningsregler – finner du på vår hemsida www.fribiljetten.se  Vi ber er att läsa dem.

Postbox – Fribiljetten har en egen postbox i entrén där du kan lägga meddelanden.

Parkering – Föreningen har inga parkeringsplatser. Det finns över 800 p-platser under Arenatorget som administreras av Parkman. Solna stad erbjuder Boendeparkering.

Reklam – Meddela styrelsen via mail om du vill ha din postbox märkt med ”Ingen Reklam” eller om du vill att vi ska ta bort befintlig märkning. OBS att tidningen ”Mitt i” och andra utskick från myndigheter betraktas som samhällsinformation och är ej reklam.

Rökare – Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen, även utemiljön på plan 2 och 4. Du som röker på balkongen, släng inte ut fimpen. Tänk på din omgivning.

Skadedjur – Anticimex ingår i vår fastighetsförsäkring. Kontakta dem om du får problem med t.ex. ”silverfisk”.

Soprummet – Vi har ett bra soprum där du kan sopsortera matrester, plast, batterier, tidningar, kartonger, metall, glas och elavfall. Tänk på att inte slänga matavfall för kompostering i plastpåsar, det finns rätt typ av påsar i soprummet. Använd två påsar för matavfall som är blött, inte plastpåse. Grovsopor kan inte slängas i vårt soprum, närmaste grovsopor finns i Bromma eller Täby. På www.sorab.se hittar du mer information. Läs de ordningsregler för soprummet som finns uppsatta i soprummet. Släng inga sopor på golvet.

Stadgar och Ekonomisk plan – finner du på vår hemsida. https://www.fribiljetten.se/stadgar/

Styrelsen – Styrelsen når du enklast via info@fribiljetten.se Det kan ta några dagar innan du får svar. Vi arbetar med styrelseuppdrag på vår fritid!

Städning – Städning sker i allmänna utrymmen varje måndag och torsdag. Det är inte tillåtet att lägga dörrmattor utanför er lägenhetsdörr enligt våra ordningsregler. De förhindrar våttorkning i korridoren och är en brandrisk.

Stämma – Normalt så har vi en årlig stämma i slutet av maj. Alla bostadsrättsinnehavare får en skriftlig kallelse i sin postbox 2-6 veckor före stämman. Vi vill att du tar dig tid att komma så vi får träffas och prata med varandra. Vi bjuder alltid på något gott.

Taggar – Om du tappat taggar kan du beställa nya av styrelsen via mail. Vid beställningen skriver du ner numret på de taggar du har kvar så att vi kan spärra de taggar du saknar.

Tidningshållare – med namnskylt finns utanför varje lägenhetsdörr. Det är bara styrelsen som byter namn.

Trapphus – Det finns 2 trapphus i byggnaden. Trapphuset vid sidan om hissarna går från plan 1 till 21. Det andra trapphuset går från plan 4 till 21. Trapphusen är avsedda som utrymningsvägar. Det är inte tillåtet att förvara några föremål i trapphusen.

TV – I månadsavgiften ingår Telias TV paket Lagom med ca 25 kanaler. Vill du ha ytterligare kanaler, kontakta Telia. Se hemsida. Det ska finnas 1 tv-box i lägenheten.

Tvättstuga – Finns på plan 1 och kan bokas genom att lägga den blå ”taggen” mot terminalens nedre högra del. Du har bara tillträde till tvättstugan under din egen tvätt tid en gång i veckan. Efter du tvättat städar du tvättstugan och tar bort ludd från torktumlaren.

Underhållsansvar – finner du på vår hemsida. https://www.fribiljetten.se/underhallsansvar/

Varmvatten – Avläsning och debitering sker kvartalsvis i efterskott.

Överlåtelseavgiften – betalas av köparen.

Övernattningslägenhet – finns på plan 2 mitt emot hissarna. Du kan boka den på vår hemsida se https://www.fribiljetten.se/overnattningslagenhet/  Alla som hyr lägenheten skall städa den efter sig så att nästa gäst finner den i samma fina ordning som du.

Brf Fribiljetten
Styrelsen

www.fribiljetten.se

info@fribiljetten.se