Brf Fribiljetten

GDPR

BAKGRUND

Den 25 maj började den nya dataskyddsförordningen (GDPR-General Data Protection Regulation) att gälla som lag i Sverige. Detta påverkar hur Brf Fribiljetten hanterar personuppgifter. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL), som hittills har reglerat hur organisationer, föreningar och myndigheter får hantera personuppgifter. Syftet med reglerna är att skydda fysiska personers integritet vid behandling av deras personuppgifter. 

Med anledning av GDPR behöver vi identifiera och se över all behandling av personuppgifter internt samt ta fram styrande regelverk för framtida behandlingar.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

BRF Fribiljetten hanterar bl.a. dina personuppgifter för att administrera eller för det ändamål du lämnat dina personuppgifter till oss. Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för berättigade ändamål. Ändamålen ska vara fastställda innan personuppgifterna samlas in och får sedan inte användas för andra syften än de ursprungliga ändamålen. Personuppgifterna behandlas bl.a. för att tillhandahålla dig information och tjänster som:

  • faktureringen av avgifter till medlemmar och hyresgäster [1],
  • administrering av andrahandsuthyrning och övernattningslägenheter samt
  • övriga tjänster som är kopplade till vår verksamhet.

BRF Fribiljetten kommer att bevara de insamlade personuppgifterna under den tid som är nödvändig för att uppfylla ovanstående ändamål. Det är ett lagkrav i exempelvis bostadsrättslagen och bokföringslagen. Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras.

DITT MEDELMSKAP

Dina personuppgifter bevaras endast om det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som uppgifterna samlades in för. Detta kan innebära att dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid du är medlem i föreningen. Viss behandling kan emellertid även fortsätta efter medlemskapets upphörande för att följa upp: 1) ditt utträde som medlem eller 2) se till att samtliga åtaganden gentemot BRF Fribiljetten regleras.

Har du några frågor eller funderingar kring GDPR och som du inte fått svar på ovan så kontakta styrelsen på info@fribiljetten.com.

KAMERÖVERVAKNING

Kameraövervakning sker i entréerna på plan 1 och plan 4, samt soprum och cykelrum. Materialet lagras i 30 dagar varefter de automatiskt raderas. 

Kontakta styrelsen på info@fribiljetten.se om du har frågor kring kameraövervakningen.

[1] Med hyresgäster avses lokalerna i markplan